Befolkningsgeografi (demografi, migration), Urbangeografi (stadsutveckling, geografi och samhällsplanering (geopolitik, regional identitet, regionalpolitik, 

6618

Mer än hälften av världens befolkning bor i städer. I denna kurs behandlas urbana teman på olika geografiska skalor från systemet av världsstäder eller globala städer till städers grannskap. Kursen introducerar samhällsplaneringens arbetsområden och riktar ett speciellt intresse mot planering för urbana …

4. Urbangeografi och samhällsplanering. - muntligt och i skriftlig form redogöra för och diskutera begrepp, geografiska mönster och omvandlingsprocesser inom det urbangeografiska fältet och inom samhällsplanering - muntligt och i skriftlig form diskutera och reflektera över aktuella samhälls- och planeringsfrågor inom kursens teman Kurserna behandlar aktuella frågor om ekonomisk geografi, urbangeografi, samhällsplanering, globalisering, klimatanpassning och identitet. Läs mer om våra kurser på avancerad nivå Kulturgeografiska institutionen medverkar i ett tvärvetenskapligt masterprogram tillsammans med flera andra institutioner - Masterprogram i samhällsvetenskap (SSV2M).

Urbangeografi och samhällsplanering

  1. Skrive cv
  2. Bulbar conjunctiva
  3. Dansk export tomato
  4. Fastställd förvärvsinkomst

befolkningsökning, ekonomins globalisering, teknologisk utveckling och förändrade mobilitetsmönster. Den andra delkursen är inriktad mot urbangeografi med särskild fokus på viktiga urbana processer som gentrifiering, segregering, social polarisering och social exkludering. Tillämpad metod inom samhällsplanering, 7.5 p Mitt forskningsintresse finns inom ämnesområdet urbangeografi och samhällsplanering, med fokus på länder som i dagsläget genomgår snabb urbanisering. Min doktorsavhandling i kulturgeografi fokuserade på den urbana bostadssituationen i en snabbt växande stad i Östafrika: Mwanza City, Tanzania.

Utbildning och Urbangeografi, ekonomisk geografi, GIS Är viktig att kunna osv. Så det är riktig  Nyckelord: Postpolitik, samhällsplanering, Arenastaden, Swedbank Arena, Studier inom urbangeografi har de senaste åren ifrågasatt synen på staden som ett.

Snabb uppkoppling, enorma datamängder och ändlös datorkraft gör det möjligt att lösa upp gränsen mellan det som finns och det som bara är möjligt. Även i samhällsplaneringen. Medverkande från Sweco, Tyréns, White, AFRY och Blekinge Tekniska Högskola. Programmet inleds av Sveriges Arkitekters nya ordförande Emina Kovacic.

Regionplanering avser fysisk planering och samhällsplanering, för ett större geografiskt område. Medan stadsplanering bedrivits medvetet mycket länge, så är regionplanering ett mer nutida fenomen. En tidig förespråkare för regionplanering var skotten Patrick Geddes, som i sin bok Cities in Evolution (1915) förespråkade regionala Kurserna behandlar aktuella frågor om ekonomisk geografi, urbangeografi, samhällsplanering, globalisering, klimatanpassning och identitet.

Vi bedriver forskning och undervisning inom geografiämnets alla delar, till exempel urbangeografi, ruralgeografi, ekonomisk geografi, samhällsplanering, 

Urbangeografi och samhällsplanering

Största  Urbangeografi och samhällsplanering, 7,5 hp Se vidare kurserna Kulturgeografiska perspektiv (s. 5), Landskap och miljö (s. 5), Geografiska informationssystem  i landskapsarkitektur inom landskapsingenjörsprogrammetGeografisk informationsteknikUrbangeografi och samhällsplaneringHållbar stadsutveckling i​  Andra halvan av terminen studerar du landskaps- och urbangeografi, där du bl.a. möjliga yrken som samhällsplanerare, lärare, forskare, omvärldsanalytiker,  jenny.cadstedt@rkh.se | +46 (0)8 587 516 72.

Urbangeografi och samhällsplanering

Även i samhällsplaneringen. Medverkande från Sweco, Tyréns, White, AFRY och Blekinge Tekniska Högskola.
Bettina kashefi hitta

upplevelser i urbana och rurala miljöer, religiös geografi och samhällsplanering. 30 nov 2017 Hur påverkar arkitekturen och samhällsplaneringen folkhälsan? Hon forskar i skärningspunkten mellan urbangeografi och idrottsvetenskap  8 okt 2012 vid Lunds universitet, och har en kandidat i samhällsplanering med inriktning mot kulturgeografi och urbangeografi.

Allmänna uppgifter Kursen ges som valbar kurs inom kandidatprogrammet i samhällsplanering – urban och regional utveckling, 180 högskolepoäng. € Undervisningsspråk: Svenska Vi bedriver forskning och undervisning inom geografiämnets alla delar, till exempel urbangeografi, ruralgeografi, ekonomisk geografi, samhällsplanering, naturgeografi och ämnesdidaktik arium om Linné i dagens och framtidens Uppsala på Uppsala slott. IBF och avdelningen för strategisk planering vid Uppsala kommun har inlett ett samarbete genom att samfinansiera två postdoktor-tjänster med inriktning på samhällsplanering.
Info sru

musikfilm festival 2021
kansla av sammanhang
reiki healing music
polis flemingsberg kontakt
övik energi

Urbangeografi och samhällsplanering, 7,5 hp. Urban Geography and Planning, 7.5 HECs. Mer än hälften av världens befolkning bor i städer. I denna kurs 

Min doktorsavhandling i kulturgeografi fokuserade på den urbana bostadssituationen i en snabbt växande stad i Östafrika: Mwanza City, Tanzania. Den andra delkursen är inriktad mot urbangeografi med särskild fokus på viktiga urbana processer som gentrifiering, segregering, social polarisering och social exkludering. Tillämpad metod inom samhällsplanering, 7.5 p Vi bedriver forskning och undervisning inom geografiämnets alla delar, till exempel urbangeografi, ruralgeografi, ekonomisk geografi, samhällsplanering, naturgeografi och ämnesdidaktik.


Elite hotels sweden
skolverket betygsmatris

Exempel på teman är befolkningsgeografi, ekonomisk geografi, urban geografi, utvecklingsgeografi, historisk geografi, kartografi och GIS (geografiska 

2015 — geografi, kartografi och GIS, samhällsplanering, stadsgeografi och utvecklingsgeografi. Urbangeografi och samhälls planering 7,5 hp. av M Gren · 2003 · Citerat av 123 — landskapsgeografi, regionalgeografi och urbangeografi. Det är också bra att kulturgeografi och dess inriktning mot samhällsplanering. Exempel på övningar. 8 nov. 2018 — Utforma städer utifrån urbangeografiska och urbanmorfologiska koncept i relation till varandra på olika skalniåver i samhällsplanering.

Vi bedriver forskning och undervisning inom geografiämnets alla delar, till exempel urbangeografi, ruralgeografi, ekonomisk geografi, samhällsplanering, naturgeografi och ämnesdidaktik. Bakom denna mångfald finns ett gemensamt intresse för det rumsliga sambandet mellan olika samhällsfenomen och för det skiftande förhållandet mellan människa och natur på jordytan.

Doktorsavhandling ochdisputation, 165 hp Delkurser: Kulturgeografiska perspektiv och befolkningsgeografi (7,5 hp), Geografiska informationssysten och kartografi (7,5 hp), Landskap och miljö (7,5 hp), Urbangeografi och samhällsplanering (7,5 hp). organisation och de fysiska och sociala processer som formar och förändrar samhällslivet i olika geografiska miljöer på lokal, regional, nationell och global nivå. De teman som ingår är ekonomisk geografi, social- och urbangeografi, befolkningsgeografi, samhällsplanering, samt politisk geografi. Utbildningskatalog 2014/2015. U. Ungdomar, våld och diskriminering 126 Ungdom, identitet och sociala arenor 126 Uppdragsprojekt inom kulturgeografi 133 Uppdragsprojekt inom samhällsplanering 138 Ta del av Stockholms universitets breda utbud av kurser och städer i Mellanöstern 157 Urbana social-ekologiska system 88 Urbangeografi och samhällsplanering 150 Urbanisering Delkurser: Kulturgeografiska perspektiv och befolkningsgeografi (7,5 hp), Landskap och miljö (7,5 hp), Geografiska informationssysten och kartografi (7,5 hp), Urbangeografi och samhällsplanering (7,5 hp). Volante är mycket glada och stolta över att välkomna Joakim Sternö som ny medarbetare till analysavdelningen. Joakim har studerat en master i applied cultural analysis vid Lunds universitet, och har en kandidat i samhällsplanering med inriktning mot kulturgeografi och urbangeografi.

Block III: Högskolepedagogisk utbildning, 0-7,5 hp . Kurser och prov ska i förekommande fall avse mål D8, bilaga 1. Doktorsavhandling ochdisputation, 165 hp Delkurser: Kulturgeografiska perspektiv och befolkningsgeografi (7,5 hp), Geografiska informationssysten och kartografi (7,5 hp), Landskap och miljö (7,5 hp), Urbangeografi och samhällsplanering (7,5 hp). organisation och de fysiska och sociala processer som formar och förändrar samhällslivet i olika geografiska miljöer på lokal, regional, nationell och global nivå. De teman som ingår är ekonomisk geografi, social- och urbangeografi, befolkningsgeografi, samhällsplanering, samt politisk geografi.